Badania eksperymentalne psychologów społecznych

Problematyka pracy pielęgniarki » Badania eksperymentalne psychologów społecznych

Badania eksperymentalne psychologów społecznych wykazały, że aby doprowadzić - osoby o różnych poziomach wykształcenia - do przekonania o słuszności różnych zaleceń trzeba odmiennie postępować. I tak w stosunku do osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym korzystniej jest w toku przekazu informować o zaletach i pozytywach danego postępowania oraz korzyściach, jakie dla jednostki płyną. Pokazywanie pozytywów i negatywów zjawiska wywołuje u tej grupy ludzi przeświadczenie, że prelegent nie jest pewny i dyskutuje sam ze sobą. Pojawia się wtedy duża rezerwa w nastawieniach do treści. Nie wytworzyła się bowiem pewność co do słuszności zaleceń.

Innego postępowania wymagają osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Chcąc przekonać je, trzeba zagadnienie naświetlić obiektywnie, a można to uzyskać tylko przez dostarczenie argumentów zarówno za, jak i przeciw. Daje to odbiorcy poczucie, że traktowany jest poważnie, że nie wywiera się na niego tendencyjnego nacisku i że jemu pozostawia się możliwość dokonania wyboru. Prelegent przestrzegający tego postępowania szybciej wzbudza zaufanie i zdobywa autorytet.

Ważna jest też sama forma wypowiedzi. Lepiej jest unikać sformułowań narzucających, apodyktycznych, a więc rodzaju nakazu, a posługiwać się zwrotami: „zastanówmy się", „rozważmy", co powoduje odczucie, że obie strony uczestniczą w wyjaśnianiu.