Błędy w diagnozowaniu

Problematyka pracy pielęgniarki » Błędy w diagnozowaniu

Na zakończenie rozważań o diagnozie pożyteczne będzie omówienie najczęściej popełnianych błędów przy formułowaniu diagnozy pielęgniarskiej. Można je zaklasyfikować do trzech grup. Do najczęstszych błędów zalicza się niedostrzeganie niektórych objawów. Może to być wynikiem braku wiedzy obserwatora o niektórych zjawiskach. Obserwator nie ukierunkowuje swego spostrzegania na określone, charakterystyczne objawy, nie dostrzega pewnych przejawów zachowań i reakcji dziecka lub dorosłego.

Pielęgniarka może też nie nastawiać się na dostrzeganie zmian ilościowych i jakościowych u podopiecznego. Pyta np., czy chory gorączkuje, ale nie stara się poznać, jaki to typ gorączki, czy narasta ona powoli czy gwałtownie, czy są duże skoki w ciągu doby, jak wysoka jest gorączka. A te dane warunkują sposób udzielania pomocy. Przy wysokiej gorączce pielęgniarka może zastosować chłodne zmywania lub zawijania. Rodzaj i wielkość gorączki warunkują dawkowanie płynów. Gorączka połączona z dreszczami, a następnie poceniem się wymaga zmian bielizny itd.