Błędy w wadliwym spostrzeganiu objawów

Problematyka pracy pielęgniarki » Błędy w wadliwym spostrzeganiu objawów

Błędy w wadliwym spostrzeganiu objawów mogą być wynikiem zmęczenia pielęgniarki, niewyspania, przeżyć emocjonalnych.