Bodźce pochodzące ze środowiska

Problematyka pracy pielęgniarki » Bodźce pochodzące ze środowiska

Bodźce pochodzące ze środowiska mogą działać na organizm z różną siłą i przez różne okresy. Podniety silne i szkodliwe zwykle wywołują szybkie reakcje. Jeśli np. ktoś spożył porcję trujących grzybów, objawy zatrucia wystąpią w ciągu kilku godzin i może dojść nawet do zgonu. Przebywanie w pomieszczeniu nie wietrzonym, w którym jest duże stężenie dwutlenku węgla, wywoła utratę przytomności. Dużo częściej podlegamy oddziaływaniu bodźców słabych, których nie odczuwamy. Ich działanie nakłada się i dopiero po dłuższym czasie powstają zaburzenia, których przyczyn można się nawet nie domyślać. Mamy np. tereny, na których brakuje w wodzie i w glebie pewnych mikroelementów (np. jodu). Długotrwały brak tego składnika w pokarmach prowadzi do powstania wola endemicznego, a nawet zahamowania rozwoju. Niedostarczenie witaminy C do organizmu powoduje wystąpienie szkorbutu. Człowiek nie zdając sobie sprawy z przyczyny swych dolegliwości nie może nawet podjąć działań ochronnych.

Definiując pojęcie środowiska wymieniliśmy kilka jego części składowych, które teraz pokrótce scharakteryzujemy. Mówiąc o zespole warunków geograficznych, zwanym środowiskiem geograficznym, myślimy o takich elementach otoczenia, jak: ukształtowanie powierzchni, wysokość położenia nad poziomem morza i inne składniki zaliczane do cech fizycznych (wyładowania elektryczne, wilgotność powietrza, jego ruch, skład, temperatura). W skład środowiska biologicznego wchodzi roślinność, świat zwierzęcy, warunki klimatyczne, glebowe i wodne. Zespół tych warunków wyznacza, na co zużytkowana zostanie ziemia (pod uprawę, na łąki czy pod budowę zakładów lub osiedli), a w dalszej kolejności -- jaki rodzaj pracy wykonywać będzie ludność tego terenu. Pełniony zawód decyduje o tym, jaki będzie rytm dnia człowieka. Otaczająca ludzi przyroda z całym światem zwierzęcym i roślinnym determinuje ilość i jakość bodźców działających i w swoisty sposób kształtuje ludzi oraz determinuje ich stan zdrowia.