Dane o wykształceniu ludności

Problematyka pracy pielęgniarki » Dane o wykształceniu ludności

Dane o wykształceniu ludności orientują nas ogólnie, z jakim poziomem odbiorcy stykać się będziemy stosunkowo najczęściej, co ma duże znaczenie w pracy profilaktycznej, a szczególnie w oświacie zdrowotnej, gdyż do niego dostosować trzeba przekaz słowny tak, aby był zrozumiały.

Jeśli pielęgniarka wie, że w jej rejonie najliczniejszą grupę osób stanowią kobiety w wieku rozrodczym, powinna ona przemyśleć, co stanowi dla tej grupy największe zagrożenie zdrowia, jakie w tym wieku występują choroby, jak te osoby są przygotowane do macierzyństwa, jaki jest ich poziom wiadomości o ciąży, pielęgnowaniu i wychowaniu dziecka itd.