Definicja diagnozy

Problematyka pracy pielęgniarki » Definicja diagnozy

Definicja diagnozy wskazuje na konieczność ukazywania przyczyn istniejącego niepożądanego stanu rzeczy, ponieważ niejednokrotnie różne zjawiska mogą się manifestować na zewnątrz takimi samymi objawami. Na przykład pielęgniarka zauważyła znaczne braki materialne u podopiecznej rodziny. Stan ten może być wynikiem różnych przyczyn, takich jak: 1) niskie zarobki u niewykwalifikowanego pracownika, 2) nieporadność w gospodarowaniu pieniędzmi, 3) mała dojrzałość psychiczna człowieka, który nie potrafi dokonać wyboru między tym co mu jest niezbędne, a chwilowymi zachciankami, 4) załamanie psychiczne, np. po stracie kogoś bliskiego, może prowadzić do apatii, niechęci do pracy, porzucania jej i stąd braków materialnych, 5) choroba bliskiej osoby i konieczność wydatkowania pieniędzy na specjalne żywienie lub zapewnienie opieki, 6) skąpstwo, 7) przesadne oszczędzanie, aby móc kupić auto lub wybudować sobie dom, z zaniedbywaniem poprawnego żywienia, odpoczynku czy ubrania się, 8) alkoholizm itd.

Dopiero poznanie przyczyny warunkuje dobór odpowiednich sposobów pomocy. Dla wytyczenia planu działania w stosunku do podopiecznego środowiska konieczne jest poznanie, jakie występują tam tendencje rozwojowe, a więc: a) czy zjawisko się rozwija, czy utrzymuje na tym samym poziomie, b) czy objawy ulegają wzmożeniu (nasileniu), czy też raczej maleją.

I znów posłużę się tu przykładem. Pielęgniarka ma pod opieką niemowlę wcześniaka, z dużymi niedoborami masy i wzrostu. Długofalowa obserwacja krzywej masy ciała i wzrostu mówi nam o tym, czy przyrosty (obu lub jednego parametru) rosną, czy ubytki mają tendencje do zmniejszania się. Porównanie pomiarów dziecka z normami przewidzianymi na dany wiek pozwala na obliczenie wielkości niedoborów. Jeśli w ciągu kilku miesięcy widzimy, iż przyrosty masy rosną, a więc niedobór zmniejsza się, świadczy to o powracaniu dziecka do prawidłowej masy ciała. Jeśli rozbieżność między masą (lub wzrostem) należną a faktyczną będzie rosła, świadczyć to będzie o nasilaniu się zjawiska niedoboru i pogarszaniu się stanu dziecka.