Diagnoza pielęgniarska

Problematyka pracy pielęgniarki » Diagnoza pielęgniarska

Diagnoza pielęgniarska jest rozpoznaniem całokształtu zagadnień zdrowotnych i społecznych (podopiecznego i środowiska), ich przyczyn i tendencji rozwojowych na podstawie zauważonych objawów i znajomości ogólnych prawidłowości. W definicji celowo użyto określenia „całokształt zagadnień", a nie potrzeb, bo nie wszyscy podopieczni mogą odczuwać potrzeby wyższego rzędu (poza biologicznymi). Spotyka się dość powszechnie stwierdzenia, że skoro dana osoba nie czuje jakiejś potrzeby, zwalnia to pracownika od podejmowania czynności naprawczych, bo - jak to się mówi - „nie trzeba nikogo na siłę uszczęśliwiać". Jednak pielęgniarka, jako fachowo przygotowany pracownik, powinna zdawać sobie sprawę z następstw działania pewnych bodźców i niezależnie od tego, co myśli podopieczny - podjąć te, które są niezbędne dla ochrony jego zdrowia bądź dla przywrócenia mu zdrowia.