Dobra znajomość środowiska społecznego

Problematyka pracy pielęgniarki » Dobra znajomość środowiska społecznego

Dobra znajomość środowiska społecznego ma duże znaczenie dla działalności pielęgniarki środowiskowej, bowiem decyduje ona o tym, czy podjęte zostaną adekwatne do sytuacji sposoby i środki działania.

Środowisko społeczne rozpatruje się również od strony jego zamożności (od strony ekonomicznej), gdyż stan zasobów materialnych, jakimi dysponuje np. rodzina, wyznacza jej standard życiowy. Oczywiście wiele zależy od gospodarności ludzi, umiejętnego dysponowania funduszami i przewidywania przyszłych sytuacji. Zwykle ludzie dobrze sytuowani lepiej się odżywiają, ubierają, mają lepiej urządzone mieszkanie, częściej korzystają z różnych rozrywek, czy też ciekawiej spędzają swój czas wolny. Przy bardzo niskich dochodach większość pieniędzy przeznacza się na żywienie, opłacenie świadczeń (komorne, opłaty za gaz i energię elektryczną) i ubranie. Nie' starcza już środków na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, jak: zakup książek, korzystanie z teatru, kina itp. Badania prowadzone wśród osób starszych posiadających emerytury lub renty średniej wysokości wykazały, że przytłaczająca większość emerytów chodzi do teatru raz na kilka lat.