Dokładne poznanie zawartości dokumentacji

Problematyka pracy pielęgniarki » Dokładne poznanie zawartości dokumentacji

Dokładne poznanie zawartości dokumentacji ułatwia prowadzenie rozmowy. Podopieczni, widząc że pielęgniarka dobrze orientuje się w sytuacji rodzinnej, traktują jej pracę poważniej, nabierają do niej zaufania, a ona sama zdobywa sobie szybciej autorytet i szacunek. Dobra znajomość środowiska jest niezbędna do prowadzenia racjonalnej pracy w rejonie. Zaufanie warunkuje wielkość uzyskiwanych efektów.

Podstawową sprawą jest również wywołanie u podopiecznych przeświadczenia, że wszystko, co pielęgniarka robi, o co pyta - ma na celu pomoc rodzinie i jej dobro. Nie bez znaczenia dla jakości uzyskiwanych informacji jest sam sposób prowadzenia rozmowy. Dobrze jest zadbać, by rozmowa miała charakter naturalny. Nie sprzyja temu z pewnością trzymanie się ściśle ustalonych pytań, a jeszcze mniej przynoszenie formularzy do domu i czytanie pytań oraz zapisywanie odpowiedzi. Taki tok postępowania sprawia wrażenie bar-dzo urzędowe, ludzie odpowiadają na pytania ostrożnie, skąpo, często zdawkowo lub zgodnie z aprobatą społeczną, a niezgodnie z prawdą. Osoby starsze, chore mogą taką wizytę traktować nieufnie, odmówić nawet odpowiedzi, bo czują się zagrożone, nie znając intencji rozmówcy.

Pożądane jest dla dobra sprawy, aby wchodząc w środowisko zachowywać się taktownie, kulturalnie, koncentrować swą uwagę na tym, co podopieczny mówi. Nie wykazywać zniecierpliwienia, znudzenia, nie starać się ograniczać wypowiedzi rozmówcy, a jedynie tak nią kierować, by nie odbiegała od tematu. Dobrze jest zdawać sobie sprawę, że sposób pracy i zachowania pielęgniarki jest tematem omawianym, czasem krytykowanym w gronie rodziny. Nieprzestrzeganie przez nią np. mycia rąk przed zabiegiem może wpłynąć na negatywną ocenę fachowości pielęgniarki. Pielęgniarka jako przedstawiciel służby zdrowia oddziałuje swym przykładem i dlatego powinien on być dobry.

Po wyjściu z domu podopiecznego wskazane jest zrobienie krótkich notatek zawierających najważniejsze dane, które powinny znaleźć się w dokumentacji (opisie) środowiska. Zapis należy robić zwięzły, ale treściwy i uwzględnić w nim następujące sprawy: a) uwagi o realizacji poprzednio podanych zaleceń, b) stan aktualny spraw i zadań, c) przekazane nowe zalecenia czy wskazania. Notowanie tych spraw pozwala nam odtworzyć, jakie występowały niedociągnięcia lub trudności, jak stosowano się do wskazań, jaką taktykę postępowania przyjęła pielęgniarka, jak długo trwało dokonanie zmiany w postępowaniu rodziny, jakie rezultaty uzyskano.