Drugi rodzaj działania pielęgniarki

Problematyka pracy pielęgniarki » Drugi rodzaj działania pielęgniarki

Drugi rodzaj działania pielęgniarki to doprowadzenie mechanizmów zaburzonych do normalnego funkcjonowania i będzie stosowany w tych przypadkach, w których pewne mechanizmy zostały uszkodzone lub zniszczone. Jest to działalność reedukacyjna, która winna być prowadzona zarówno w sferze somatycznej, jak i psychicznej podopiecznego. Oddziaływanie reedukacyjne na sferę psychiczną pozwoli jednostce powracającej do zdrowia na prawidłowe przystosowanie do otoczenia, przywrócenie równowagi między organizmem jednostki, zaburzonej chorobą i jej konsekwencjami, a środowiskiem. Przywrócenie tej równowagi wymaga również przygotowania środowiska do przyjęcia jednostki po chorobie. To działanie na otoczenie, w którym jednostka powracająca do zdrowia będzie żyła, jest równie ważne, jak spowodowanie prawidłowego funkcjonowania fizjologicznych i psychicznych mechanizmów regulacji. Często zdarza się, że do środowiska społecznego powraca "jednostka okaleczała, niezupełnie wyleczona i otoczenie może jej pomóc w powrocie do pełnego zdrowia fizycznego i psychicznego, jeśli będzie wiedziało, jak postępować.