DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIARKI W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Problematyka pracy pielęgniarki » DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIARKI W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Modyfikacja zachowań ludzi przez dostarczanie im nowych wiadomości nie zawsze daje szybkie i dostrzegalne efekty. Najczęściej jest to proces długofalowy, przebiegający stopniowo, w którym musi dojść do nauczenia się przekazywanych wiadomości, zaakceptowania ich i przyjęcia jako dyrektywy postępowania własnego. Jeśli nowe wiadomości dotyczą zmiany dotychczasowych form zachowania, utrwalonych przez dłuższy okres, to nie przekształcą się tak łatwo. Wpływa na to wiele czynników i w pewnym wieku nie zawsze można je przezwyciężyć. Człowiek dorosły nie zawsze może zrezygnować z tego, co sprawiało mu przyjemność (np. spożywania słodyczy, picia kawy), do czego się przyzwyczaił, bo - jak mówi przysłowie - „przyzwyczajenie to druga natura". Nieraz ludzie przyrzekają sobie, że „od jutra rzucam palenie" czy picie, ale nie mają tyle silnej woli, by przyrzeczenia dotrzymać. Robią nawet próby, ale trwają one krótko i nie zawszę są uwieńczone sukcesem.