Działalność profilaktyczna

Problematyka pracy pielęgniarki » Działalność profilaktyczna

Działalność profilaktyczna, ujmowana ogólnie, będzie polegać na zapobieganiu zaburzeniom regulacji czynności wewnętrznych i zewnętrznych oraz wprowadzeniu zmian w dotychczasowych nastawieniach i przekonaniach ludzi do spraw higieny zdrowia i choroby. To zadanie szczególnie wyraźnie staje przed pielęgniarstwem, chociaż nie jest wyłącznie realizowane przez nie, ale i przez inne osoby. Szczególnie pielęgniarstwo środowiskowe ma wiele do zmienienia w zakresie higieny ludzi zdrowych. W niektórych kręgach społecznych spotyka się jeszcze dużo nastawień indeterministycznych, jeśli chodzi o przestrzeganie higieny osobistej i najbliższych członków rodziny. Schematy działań ludzkich uzależniają się od tego, w jakich warunkach jednostka się wychowywała i jakie zdobyła doświadczenia, co wpłynęło na ukształtowanie jej nawyków, przekonań i nastawień, jaki system wartości został przyjęty i dominuje w jej postępowaniu. Orientację w tym zakresie dają wiadomości z psychologii, zajmującej się uwarunkowaniem zachowania człowieka. Chcąc zmienić nieracjonalne nastawienia, należy wiedzieć, jak to robić, aby nasze działanie było skuteczne.