Działanie w sytuacji bodźcowej

Problematyka pracy pielęgniarki » Działanie w sytuacji bodźcowej

Działanie w sytuacji bodźcowej jest znacznie pewniejsze, niż wtedy, gdy trzeba podejmować samodzielną decyzję i dobierać środki działania. Pozwala ona jednostce zachować własne bezpieczeństwo, nie dopuszcza do wychylania się poza narzucone konwencje, zmusza do podporządkowania się. Jednostka ulega naciskom przełożonych, nie przeciwstawia się im, a jeśli nawet nie akceptuje poleceń, to jednak wykonuje je zgodnie z ich intencją. Bezpieczniej jest nie przeciwstawiać się innym, a szczególnie przełożonym, powielać to, co oni uznali za słuszne. Tego rodzaju postępowanie gwarantuje spokój i nienarażanie się, ale likwiduje tożsamość jednostki i jej wolność nie tylko w zakresie decyzji. Wiele osób w różnych zawodach woli taką sytuację niż własne ustalenia i podjęcie decyzji. Za decyzję odpowiada się, a za bierne wykonawstwo nie. Jednostka nie dąży do nowych osiągnięć, powiela stereotypy i popada w rutyniarstwo.