Efekty oddziaływań na podopiecznego

Problematyka pracy pielęgniarki » Efekty oddziaływań na podopiecznego

Efekty oddziaływań na podopiecznego zależą z jednej strony od nadawcy, z drugiej zaś od odbiorcy informacji. Postaramy się teraz omówić te zależności. Jakie czynniki ze strony nadawcy podnoszą efekty oddziaływań? Jest ich dość dużo, ale ograniczę się do omówienia kilku najważniejszych, które były sprawdzone empirycznie i co do których psychologowie społeczni formułowali wiele sądów, wartych poznania. Stwierdzono mianowicie, że oddziaływanie słowne daje lepsze wyniki wtedy, gdy nadawca informacji cieszy się zaufaniem i autorytetem. Ludzie cenią kompetencje i wiedzę prelegenta. Z tych powodów wskazane jest systematyczne uzupełnianie swojej wiedzy przez samokształcenie i udział w różnych formach szkolenia. Przy oddziaływaniach więcej niż jednej osoby słuszne byłoby uzgadnianie jednolitej linii postępowania, aby uniknąć dawania sprzecznych zaleceń, bo wtedy osoby o miłej powierzchowności, cechującej się przyjemnym zaufania. Ludzie bowiem bardziej skłonni są uwierzyć tym fachowcom, którzy mają większy zakres wiedzy, wyższy poziom wykształcenia. Stwierdzenie braku wiedzy u pracownika powoduje automatycznie obniżenie jego autorytetu.