Interakcje zaburzone

Problematyka pracy pielęgniarki » Interakcje zaburzone

Interakcje zaburzone, niewłaściwe ze społecznego punktu widzenia, wymagają ingerencji osoby trzeciej i będzie nią najczęściej pielęgniarka środowiskowa. Stosowane przez nią środki Oddziaływania na podopiecznych mają doprowadzić do zmiany charakteru dotychczasowych stosunków i zredukować czynniki zaburzające. Wymaga to od pielęgniarki zróżnicowanych działań, zależnych od sytuacji i rodzaju zaburzeń, przeprowadzenia dobrego rozpoznania i ustalenia motywów powodujących dany rodzaj interakcji. Zmiana interakcji może nastąpić przez zmianę motywacji. Nie zawsze wystarczy zmiana motywacji u jednego partnera, nieraz trzeba je zmieniać u obu, a może się zdarzyć, że istnieje taka sprzeczność ich celów, iż niemożliwe jest doprowadzenie do porozumienia.