Kształtowanie motywacji do zdobywania wiadomości o zachowaniu własnego zdrowia

Problematyka pracy pielęgniarki » Kształtowanie motywacji do zdobywania wiadomości o zachowaniu własnego zdrowia

Kształtowanie motywacji do zdobywania wiadomości o zachowaniu własnego zdrowia należy rozpocząć od rozwijania zainteresowań przyczynami chorób wieku dojrzałego i późniejszego oraz sposobami zapobiegania im przez stosowanie odpowiedniej higieny osobistej. Następnie należy wykazywać, że wiedza o zdrowiu własnym lub najbliższych (dzieci, rodziców, osób starych itp.) jest niezbędna do zachowania go w dobrym stanie.