Mechanizmy motywacyjne

Problematyka pracy pielęgniarki » Mechanizmy motywacyjne

Mechanizmy motywacyjne pobudzają jednostkę ludzką do. czynności i ukierunkowują ją na uzyskanie określonego celu. Jednostka nie umotywowana do danej czynności nie podejmie jej, będzie zachowywała się biernie.