Mechanizmy regulacji psychicznej

Problematyka pracy pielęgniarki » Mechanizmy regulacji psychicznej

Jednostka ludzka poza mechanizmami wrodzonymi regulującymi czynności organów wewnętrznych oraz zabezpieczającymi ją przed różnorodnymi niebezpieczeństwami (reakcje odruchowe) dysponuje również mechanizmami psychicznymi, pozwalającymi na właściwą orientację i ustosunkowanie się do sytuacji zewnętrznej. Należą do nich: mechanizmy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i działania. Zaburzenie w tych mechanizmach może doprowadzić do tego, że człowiek nie będzie odbierał właściwie bodźców świata zewnętrznego ani zdradzał chęci działania. Mechanizmy psychiczne pozwalają człowiekowi na poznanie otaczającego świata, ustosunkowanie się do niego i działanie w nim. Wiele psychicznych mechanizmów działania jednostka przyjmuje z otoczenia w czasie życia osobniczego. Często są one narzucone jako wzory postępowania, programy działania zasugerowane przez innych. Jednostka ludzka przejmuje od grupy, w której żyje, różne formy zachowania, pozwalające jej na lepsze przystosowanie się do otoczenia społecznego. Początkowo przyjmuje je jako formy obce, potem na skutek stałego powtarzania stosuje je jako własne.