METODY POZNAWANIA ŚRODOWISKA

Problematyka pracy pielęgniarki » METODY POZNAWANIA ŚRODOWISKA

Pielęgniarstwo nie posiada własnych specyficznych metod poznawania, lecz korzysta z dorobku w tym zakresie zarówno pedagogiki społecznej, jak psychologii i socjologii, adaptując je do swoich potrzeb. Najczęściej stosowane są takie metody, jak: wywiad i rozmowa, obserwacja, badanie dokumentacji, pomiar.

Wywiad i rozmowa są zbliżonymi do siebie metodami zbierania wiadomości o interesujących nas sprawach lub zjawiskach. Różnią się tylko tym, że w rozmowie źródłem informacji jest osoba, o której chcemy się czegoś dowiedzieć, a w wywiadzie ktoś z najbliższego otoczenia danej osoby, kto ją dobrze zna i może przekazać nam niezbędne informacje. W badaniach pielęgniarskich rozróżnił się dwa rodzaje wywiadu: W miarę upływu lat dzieci szkolne tworzą grupy rówieśnicze, często o bardzo silnych powiązaniach, mające duży wpływ na kształtowanie się osobowości. Wytwarzają się takie cechy, jak solidarność, współpraca, pojawiają się pewne reguły postępowania obowiązujące wszystkich w danej grupie. Początkowo dziecko bardziej naśladuje rówieśników, ale z upływem lat uczy się podporządkowywać własne egoistyczne interesy interesom grupy, uczy się opanowywać swe zachcianki, kształtuje w sobie cierpliwość, odwagę, wytrwałość, lojalność wobec innych, poczucie sprawiedliwości, opanowuje sposób nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz uczy się uczestnictwa w życiu społecznym i różnych pracach.