Motywacja do uczenia się

Problematyka pracy pielęgniarki » Motywacja do uczenia się

Motywacja do uczenia się jest bardzo istotną cechą indywidualną, mającą największy wpływ na zdobywanie wiedzy i stosowanie jej w swoim postępowaniu. Motywacja do uczenia się zawiera w sobie chęć poznawania, pragnienie zdobywania wiedzy, w tym wypadku wiedzy o zdrowiu. Motywacja do uczenia się jest określeniem celu i środków do jego osiągnięcia, jest motorem poruszającym jednostkę do nauki i ukierunkowującym jej działanie na osiągnięcie postawionego celu.

Bez motywacji uczenia się nie można myśleć o tym, aby przekazywane wiadomości były opanowane przez jednostkę i stosowane w praktyce. Pozytywna motywacja do uczenia się zmusza jednostkę do poszukiwania wiedzy z danego zakresu, opanowania jej i stosowania w życiu. Są to osoby, które przychodzą do pielęgniarki, pytają o rady, proszą o wyjaśnienia, słuchają poleceń itd. Efekty w zdobywaniu wiadomości z zakresu oświaty zdrowotnej byłyby znacznie wyższe, gdyby można u podopiecznych ukształtować motywację do uczenia się jej.