Możliwości intelektualne podopiecznego

Problematyka pracy pielęgniarki » Możliwości intelektualne podopiecznego

Możliwości intelektualne podopiecznego, a więc jego zdolność do rozumienia, spostrzegania, zapamiętania, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków - determinują formę przekazu, aby podnieść skuteczność uczenia się. Inaczej uczą się osoby posiadające normalny poziom intelektualny, a inaczej znajdujące się poniżej tego poziomu. Bezcelowe będzie dawanie ustnych zaleceń osobnikom ze średnimi, a nawet lekkimi niedorozwojami umysłowymi, bo przyswojenie ich przekracza możliwości intelektualne tych osób. W tym przypadku trzeba stosować wdrażanie do określonych zachowań.