Nauka szkolna

Problematyka pracy pielęgniarki » Nauka szkolna

Nauka szkolna dostarcza więc dzieciom i młodzieży wielu wiadomości z zakresu zdrowia, chorób, szkodliwości nałogów oraz kształci myślenie, pokazując różne aspekty rzeczywistości, następstwa działań ludzkich, ułatwiając i ucząc poprawnego wyprowadzania wniosków. Z obserwacji życia wiemy, że nie można zakładać, iż każdy absolwent szkoły mimo opanowania treści przerabianych przedmiotów przyswoił sobie także te informacje, które odnosiły się do zagadnień zdrowotnych. Nie mamy bowiem pewności, czy wszyscy nauczyciele realizujący programy posiadali dobrą orientację z tego zakresu, czy ich nie potraktowali marginesowo, a jeśli zrealizowali, to czy potrafili zainteresować nimi młodzież, czy one utrwaliły się w pamięci ucznia i czy znalazły odbicie w jego działaniu.