Obserwacja

Problematyka pracy pielęgniarki » Obserwacja

Wywiad i rozmowa nie są jedynymi metodami w badaniu środowiska. Oprócz nich stosujemy również obserwację. Obserwacja jest jedną z podstawowych metod badań polega na zamierzonym, planowym, systematycznym spostrzeganiu oraz wiernym rejestrowaniu obserwowanych zjawisk, bez wpływania na warunki ich występowania. Obserwacja nie jest metodą łatwą i przeprowadzenie jej wymaga gruntownego przygotowania teoretycznego. Powinna być dokładnie zaplanowana, mieć wyraźnie określony cel i ustalony sposób jej prowadzenia. Osoby obserwowane nie powinny o tym wiedzieć, ponieważ zaczną zachowywać się nienaturalnie. Poza osobami możemy obserwować wzajemne stosunki między rodzeństwem, rodzicami i dziećmi. Można obserwować zachowanie się poszczególnych osób w danych warunkach, działania ich na rzecz innych, umiejętności posiadane przez obserwowanego, a wyrażające się w wykonaniu poszczególnych czynności. Prowadząc obserwację należy trzymać się ściśle ustalonego planu i dążyć do realizacji założonego celu.