Obserwacja zachowań ludzi

Problematyka pracy pielęgniarki » Obserwacja zachowań ludzi

Obserwacja zachowań ludzi potwierdza, że dużo osób mimo nieraz posiadania odpowiedniego przygotowania wykazuje zbyt małe zainteresowanie zachowaniem zdrowia i tym przynosi szkodę nie tylko sobie, ale i społeczeństwu. Pociąga to za sobą konieczność łożenia na leczenie, przygotowanie kadr lekarzy i pielęgniarek, zwiększoną produkcję leków, pokrywanie kosztów zasiłków chorobowych itp.

Niezależnie od subiektywnych nastawień niektórych osób do skuteczności profilaktyki, trzeba pamiętać o tym, że socjalistyczna służba zdrowia różni się od służby kapitalistycznej. Tam z choroby jednostki wiele osób ciągnie zyski, ponieważ wiele zabiegów jest płatnych, i to dosyć wysoko. W ustroju socjalistycznym każda choroba przynosi straty zarówno pracodawcy, jak i organizacji leczenia, ponieważ chory otrzymuje świadczenia bezpłatnie. Wszystkim więc zależy na tym, aby utrzymać zdrowie pracownika w należytym stanie. Jeśli całkowicie nie da się jednostki uchronić przed chorobą, to przynajmniej opóźnia się jej wystąpienie, zmniejsza jej zasięg, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich epidemii. Uświadomienie jednostki o zachowaniu swego zdrowia w dobrym stanie przez przestrzeganie wskazań postępowania ma znaczenie ogólnospołeczne, a nie tylko jednostkowe. Z tych względów w naszym kraju akcentuje się mocno znaczenie profilaktyki i nakłada na wszystkich fachowych pracowników służby zdrowia obowiązek podejmowania działań z tego zakresu .

Jedną z podstawowych zasad organizacji służby zdrowia w naszym kraju jest aktywne poradnictwo. W tym pojęciu tkwi już czynna postawa pracowników, którzy nie dopuszczają do choroby, a gdy ona wystąpi, podejmują wiele działań dla minimalizacji jej następstw i przywrócenia zdrowia.  Największe pole do popisu w zakresie profilaktyki mają poradnie dla kobiet, poradnie dla ciężarnych, poradnie dla dzieci zdrowych, poradnie stomatologiczne, pielęgniarki środowiskowe, przemysłowa służba zdrowia.

Nasuwa się pytanie, jakie są poprawne sposoby działania prowadzące do umacniania zdrowia ludzi i zabezpieczenia ich przed wystąpieniem chorób. Aby do tego doprowadzić, potrzebny jest wysiłek i współdziałanie nie tylko pracowników służby zdrowia, gdyż zdrowie uwarunkowane jest różnymi czynnikami. Zależy ono od tego, gdzie i w jakich warunkach mieszkamy, pracujemy, jak się żywimy, co spożywamy, czy zachowujemy zasady higieny osobistej, jak postępujemy w przypadkach pojawienia się zagrożenia epidemią itd.

Na część tych spraw nie ma wpływu służba zdrowia. Zapewnienie lepszych warunków mieszkaniowych, pracy, lepszych warunków ekonomicznych rodziny zależy od ogólnej polityki państwa, które dzieli dochód narodowy, przeznaczając odpowiednie kwoty na budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, organizację wypoczynku, ochronę środowiska naturalnego, rozbudowę sieci placówek służby zdrowia, urządzenia sportowe itd. W naszych rozważaniach zajmiemy się tym, co pielęgniarka może zrobić w zakresie działań objętych nazwą wychowania zdrowotnego.