Ocena stanu zdrowia lub przebiegu choroby

Problematyka pracy pielęgniarki » Ocena stanu zdrowia lub przebiegu choroby

Do oceny stanu zdrowia bądź przebiegu choroby potrzebne są: 1) spostrzeżenia manifestujących się objawów, 2) znajomość typowego przebiegu choroby. Należałoby jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie: w jakim celu formułuje się diagnozę pielęgniarską. Diagnozę formułuje się:

1. Dla poznania sytuacji występujących w środowiskach, aby zorientować się w wielkości zagrożeń zdrowia podopiecznych. Na przykład chcemy wiedzieć, ilu spośród podopiecznych mieszka w mieszkaniach wilgotnych, zagrzybionych ile osób kalekich poruszających się na wózku inwalidzkim mieszka na wyższych piętrach w budynkach pozbawionych windy ile jest melin pijackich czy środowisk alkoholików w rejonie działania.

2. Dla poprawienia właściwego poradnictwa. Udzielone wskazania muszą być adekwatne do sytuacji, możliwe do realizacji i dostosowane do rodzaju uchybień. Jeśli w domu leży chore dziecko na chorobę zakaźną, a jest jeszcze kilkoro rodzeństwa, znajomość warunków życia rodziny jest konieczna, aby poinformować matkę o tym, jak trzeba postępować, jeśli chce uchronić pozostałe dzieci i domowników przed infekcją, a samo dziecko przed komplikacjami. Porad może udzielać każdy specjalista w swoim zakresie.

3. W celu zaplanowania pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej lub różnego rodzaju pomocy rodzinie (porad, zabezpieczenia materialnego), mając na względzie dobro zarówno poszczególnych członków, jak i rodziny jako całości. Trzeba w tym wypadku tak umiejętnie pokierować sprawami, aby pogodzić dobro jednostek z dobrem wszystkich osób wchodzących w skład rodziny. Niełatwe to czasem zadanie, w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko kalekie lub osoba niepełnosprawna, wymagająca poświęcenia jej więcej czasu na pielęgnowanie i rehabilitację. Często trudno to pogodzić z dobrem pozostałych członków rodziny, w tym także dzieci zdrowych, którym potrzebne jest poświęcenie przez rodziców czasu na wychowawcze oddziaływania.