Okresowe podsumowanie działalności

Problematyka pracy pielęgniarki » Okresowe podsumowanie działalności

Okresowe podsumowanie działalności zmusza do refleksji, do zastanowienia się nad liczbą zagadnień, których rozwiązanie jest realne, nad sposobem realizacji, ustaleniem hierarchii ważności spraw i doborem potrzebnych środków. Doświadczenia nabyte w poprzednim okresie powinny wpływać na większą trafność i dokładność w ustalaniu planu w przyszłości.

Warto rozważać również przyczyny, które spowodowały trudności w realizacji zadań. Być może, samo zagadnienie wymagało innego podejścia albo dłuższego czasu, niż planowano, lub też nie może" być ono rozwiązane przez jedną osobę. W tym ostatnim przypadku należy szukać sprzymierzeńców i z nimi wspólnie nad tym pracować. Wiele osób hołduje powiedzeniu, że „czas zużyty na planowanie jest czasem straconym". Uważają one, że lepiej jest działać spontanicznie, bez planowania, bo i tak wszystkiego nie da się przewidzieć. Ostatnie stwierdzenie jest słuszne, ale tylko częściowo. Zadania bliższe w Czasie dają się przewidywać dość precyzyjnie, natomiast przy długofalowych odstępstwa narzucane przez życie są znacznie większe.

Dobrze jest jednak uświadomić sobie, że działanie bez planu jest chaotyczne i może prowadzić do pominięcia wielu istotnych spraw, gdyż cała uwaga jest skupiona na zagadnieniach doraźnych, przysłaniających sprawy istotne, które w danym momencie nie dają o sobie znać. Kiedy się ujawnią, może okazać się za późno. To jest tak jak z systematycznym przeglądem stanu zębów.