OPIEKA PIELĘGNIARKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W RODZINIE

Problematyka pracy pielęgniarki » OPIEKA PIELĘGNIARKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W RODZINIE

Praca pielęgniarki w rodzinie będzie dotyczyła zawsze tych spraw, które wymagają ingerencji. Jeśli w rodzinie wszystkie czynności przebiegają sprawnie, a stosunki i interakcje układają się bezkonfliktowo, to pielęgniarka nie ma potrzeby ingerować. Gdy natomiast nie wszystko przebiega poprawnie i pewne zjawiska są zaburzone, ingerencja pielęgniarki w nie jest niezbędna. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania należy przeprowadzić dokładne rozpoznanie sytuacji, aby zrozumieć przyczyny wywołujące zaburzenia i mechanizm występujących odchyleń. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dzieci i młodzież, bo ta generacja może powodować najwięcej przyczyn powodujących konflikty i najbardziej jest podatna na wpływy. Zaburzenia w funkcjonowaniu młodzieży i dzieci mogą występować na tle interakcji z osobami dorosłymi lub rówieśnikami. Młodzież jest również bardzo podatna na choroby, zapada na nie. Należy na to zwrócić uwagę, a także na inne czynniki, do których należą: odżywianie się rodziny, warunki mieszkaniowe. W rozpoznaniu nie należy pomijać tak ważnego czynnika w tworzeniu się interakcji między dzieckiem i rodzicami, jak czas przeznaczony przez rodziców dla niego. Wiadomo, że rodzice powinni mieć czas dla swoich dzieci, ale czy go mają i wykorzystują właściwie? Być może muszą wykorzystać go dla innych celów, a dla dziecka już go nie wystarcza. Nie bez znaczenia dla wychowania dzieci jest kompletność rodziny i charakter wzajemnych stosunków między rodzicami, rodzeństwem i rodzicami a dzieckiem. W rodzinach niepełnych, gdy wychowaniem dziecka zajmuje się tylko jedna osoba, mogą wystąpić trudności wychowawcze i wtedy należy zarejestrować, jakie to są trudności i jak można by pomóc w rozwiązaniu ich.