Planowanie pracy

Problematyka pracy pielęgniarki » Planowanie pracy

Opracowanie planu pracy musi iść dwoma torami jeden dotyczy pracy w poszczególnych środowiskach, drugi zaś ustala ogólną politykę postępowania w stosunku do całego rejonu działania. Główną czynnością poprzedzającą planowanie jest określenie celu, jaki chcemy osiągnąć, gdyż on z kolei decyduje o rodzaju środków, jakimi należałoby się posłużyć. Nakreślenie celu działania jest potrzebne także do dokonania oceny uzyskanych efektów.

W momencie rozpoczynania pracy w rejonie naczelnym celem jest poznanie warunków życia ludzi, zdobycie ich zaufania i orientacji w stanie zdrowia oraz czynników, które mu szkodzą. Dalej w planie szeregujemy kolejno sprawy wymagające interwencji pielęgniarki, kierując się ich ważnością. Następnie określa się przypuszczalne granice czasowe, w ja-kich będzie się realizować dane zadania oraz środki realizacji.

W układaniu planu działania w stosunku do rejonu trzeba uwzględniać bieżące wytyczne oraz aktualne zamierzenia kierownictwa przychodni, jeśli planuje się realizację jakiegoś zadania rozpoznawczego przez pracowników o różnym przygotowaniu kierunkowym, np. lekarz ogólny, pediatra, stomatolog, pielęgniarka, opiekun społeczny, położna terenowa.

Do zaplanowania działań trzeba mieć orientację o liczbie osób obłożnie chorych, leżących, inwalidów, osób starych i niedołężnych. Jeśli w rejonie mieszka duża liczba ludzi starych, trzeba zająć się nimi, rozpoznać szczegółowo ich sytuację rodzinną, bytową, mieszkaniową, higieniczną i ustalić, jaki rodzaj pomocy będzie im potrzebny, kto w rozwiązaniu tych problemów może pomóc. Ustalić trzeba także wykaz rodzin z zaniedbanych środowisk dotkniętych alkoholizmem lub innymi chorobami przewlekłymi (np. cukrzyca, choroby psychiczne) albo zagrażającymi szerzej społeczności (choroby weneryczne).