Pobyt w cudzym domu

Problematyka pracy pielęgniarki » Pobyt w cudzym domu

Pobyt w cudzym domu nie może trwać zbyt długo, bo ludzie mają swe obowiązki i nie można im wprowadzać zbytnich zaburzeń, gdyż zaczną pielęgniarki unikać. Trzeba też dobrać odpowiednią porę, aby nie przeszkadzać. Jeśli ktoś ma akurat w domu pranie, malowanie czy inne absorbujące czynności, to lepiej nie przeprowadzać wtedy wywiadu. Zainteresowany bowiem nie będzie nastawiony chętnie do mówienia. Odpowiedzi mogą być zdawkowe, byle tylko pozbyć się intruza.

Ceniąc czas podopiecznego i własny i chcąc być w zgodzie z ekonomią działania, trzeba więcej wagi przywiązywać do przygotowania się do wywiadu. Nie należy tej czynności uważać za zbędną stratę czasu. Podstawową sprawą, którą trzeba ustalić - jest wyraźne określenie celu wywiadu. Po co ma iść pielęgniarka do domu? Jakie ma uzyskać informacje? Co chce przez ten wywiad osiągnąć? Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba zajrzeć do kart danego środowiska, zorientować się z opisów, co o nim wiemy, czy te informacje są pełne, dokładne, czy mają luki, czego one dotyczą. Czy z tych opisów można stworzyć sobie wierny obrazi środowiska zarówno od strony pozytywnej, jak i braków? Co wiemy o trudnościach tam występujących, o stosunkach międzyosobniczych, umiejętnościach wychowawczych rodziców. I

Dopiero po przeanalizowaniu danych z kart ustalamy, co chcemy poznać w czasie wywiadu. Ten cel ukierunkowuje pytania. Lepiej jest poznawać na raz mniejszą liczbę faktów, ale dokładniej. Dobieramy pytania tak, aby z udzielonych odpowiedzi można było zdobyć orientację o tym: 1) jakie kłopoty czy trudności występują w tej rodzinie, czy dotyczą wszystkich członków czy tylko jednej osoby i której? 2) jakie sprawy są w tym środowisku najbardziej palące? 3) jakie są przyczyny istniejącego stanu (zaburzeń, choroby, trudności w socjalizacji)? 4) co w danym środowisku jest dobrego, trwałego, na czym można budować, czy ludzie przejawiają jakieś aspiracje i dążenia do ulepszania swego życia, zdrowia, warunków bytowych, jak są nastawieni do spraw poruszanych przez pielęgniarkę, lekarza itd.