Podsumowanie działalności i wyprowadzenie wniosków

Problematyka pracy pielęgniarki » Podsumowanie działalności i wyprowadzenie wniosków

Podsumowanie działalności i wyprowadzenie wniosków staje się ważnym ogniwem w realizacji zadań. Pozwala ustrzec się przed zapomnieniem, przeoczeniem, daje lepszą orientację w tym, co już wykonano, i w tym, co należy zrobić, oraz wpływa na zwiększenie skuteczności działania.