Podsumowanie pracy i ocena wyników

Problematyka pracy pielęgniarki » Podsumowanie pracy i ocena wyników

Każda zakończona praca wymaga obrachunku - podsumowania - dla stwierdzenia, czy włożony w nią wysiłek był proporcjonalny do otrzymanych wyników oraz dla porównania uzyskanych efektów z planowanymi zadaniami. Mogą istnieć cztery warianty sytuacji: 1. Plan mógł być zaniżony w stosunku do możliwości, a w czasie realizacji okazało się, iż wykonano więcej, niż przewidywano pierwotnie. 2. Plan był ambitny, szeroki, ale różne okoliczności przeszkodziły w jego realizacji i wykonanie było niepełne. 3. Plan został wnikliwie opracowany i wykonanie pokrywało się z założeniami. 4. Planowano co innego, a życie narzuciło wiele zmian wymagających pilnego rozwiązania, wobec czego realizacja w przeważającej części nie pokrywała się z planem.