Pomiar

Problematyka pracy pielęgniarki » Pomiar

Jeśli warunki, w jakich człowiek żyje, wywierają wpływ na jego organizm, to z punktu widzenia profilaktyki istotne jest odpowiedzenie sobie na kilka pytań: w jakim kierunku zachodzą zmiany, czy rozwój osobniczy postępuje normalnie, jest zwolniony czy przyspieszony? Na te pytania możemy odpowiedzieć, robiąc odpowiednie pomiary i porównując dane liczbowe. Pomiar jest więc czynnością potrzebną zarówno dla celów diagnostycznych jak i podejmowania działań naprawczych. Liczby przedstawiają w. sposób bardziej wymierny intensywność występowania badanego zjawiska.

Można posłużyć się takim przykładem. Obserwując niemowlę stwierdzamy, iż z każdym miesiącem jest ono cięższe, ale na tej podstawie nie jesteśmy w stanie ocenić, czy jego masa jest odpowiednia do wieku, czy przyrosty masy są wystarczające, czy dziecko osiąga w zakresie tego parametru wartości zbliżone do innych rówieśników, a powyższe informacje mają duże znaczenie dla oceny poprawności żywienia. W tym wypadku tylko dane liczbowe mogą dać nam dokładną orientację. Do pomiarów służą specjalne narzędzia, odpowiednio wycałowane. Należą do nich: wzrostomierz, waga, dynamometr, sfigmomanometr, spirometr i inne. Pomiar polega na odczytywaniu jednostek na określonej skali.