Pomoc rodzinie przeżywającej kryzys

Problematyka pracy pielęgniarki » Pomoc rodzinie przeżywającej kryzys

Pomoc rodzinie przeżywającej kryzys, grożący nie tylko coraz dotkliwszymi nieporozumieniami, ale również rozpadem, wymaga dokładnego zbadania przyczyn, skorygowania poglądów, wyjaśnienia obowiązków poszczególnych osób itp. Często potrzebna jest pomoc lekarza specjalisty, szczególnie w tych przypadkach, gdy przyczyną konfliktu jest narastająca neurotyczność małżonków, której bez leczenia nie da się usunąć. Narastający konflikt i nieusunięcie jego przyczyn może prowadzić do poważnych konsekwencji, nierzadko do rozwodu. Sam rozwód niczego nie rozwiązuje. Osobnik po rozwodzie będzie chciał zawrzeć nowe małżeństwo, które bez przebudowy własnych postaw może grozić małżonkowi powtórzeniem związku małżeńskiego ze wszystkimi trudnościami. Dlatego fachowa pomoc dla małżeństwa i rodziny, której grozi rozłam, jest bardzo potrzebna i należy korzystać z porad istniejących poradni.

Następnym problemem, który można rozwiązać, a przez 'to pomóc rodzinie, są dzieci neurotyczne, sprawiające wiele kłopotu rodzicom. Skierowanie takich dzieci na leczenie pomoże i im, i rodzicom. Należy się zorientować, w czym tkwią przyczyny neurotyczności dzieci, aby je w miarę możności eliminować z życia rodziny. Oczywiście, że jedna osoba może nie rozwiązać wszystkich spraw, z jakimi zetknie się w danej rodzinie, i musi szukać pomocy w różnych instytucjach. Jedną z nich jest poradnia zdrowia psychicznego. Chociaż liczba placówek tej instytucji nie jest jeszcze wystarczająca, to tam, gdzie poradnie istnieją, należy je włączyć, znacznie efektywniej niż dotąd, w krąg oddziaływania na rodzinę. Rodzice niejednokrotnie zbyt późno nawiązują kontakt z poradnią zdrowia psychicznego i wówczas trudno jest usunąć powstałe zaburzenia w zachowaniu dziecka. Pielęgniarka może znacznie wcześniej niż rodzice zorientować się, że dziecku potrzebne Jest oddziaływanie psychoterapeutyczne poradni i nakłonić rodziców do nawiązania z nią kontaktu.