Przeciwdziałanie nieszczęściom rodzinnym

Problematyka pracy pielęgniarki » Przeciwdziałanie nieszczęściom rodzinnym

Przeciwdziałanie nieszczęściom rodzinnym, których jest coraz więcej, nie może się ograniczać do działań pogotowia ratunkowego dla wypadków najbardziej drastycznych. Przykładem takiej działalności jest wyrwanie dziecka spod wpływu alkoholizmu rodziców i umieszczenie w państwowym domu dziecka. Jest to pomoc doraźna, dająca właściwe warunki egzystencji dziecku, ale nie likwidująca przyczyn alkoholizmu rodzica czy rodziców. Można zorganizować pomoc w ściąganiu alimentów od opornych ojców, ale to nie wpłynie na zmianę postawy ojca, który pod presją będzie płacił, ale gdy nadarzy mu się okazja, uchyli się od tego. Podnosząc z całym uznaniem wysiłki osób i instytucji w niesieniu pomocy doraźnej, nie należy mieć przekonania, że one rozwiązują wszystkie sprawy. Pogotowie ratunkowe stanowi zaledwie mały wycinek terapii ostrych przypadków, poza którymi istnieją znacznie głębsze, jątrzące się latami, i o nich należy poważnie pomyśleć. Tu potrzebna jest praca ciągła, która krok za krokiem śledziłaby zawiłości psychiki ludzkiej, i usiłowania zmiany od podstaw zachowania człowieka.

Stosowanie caseworku wymaga nie tylko przygotowania, ale i utrzymania z rodzicami bliskiego kontaktu towarzysko-przyjacielskiego. To są przyjaciele domu, do których rodzice odnoszą się z zaufaniem, którym można powierzyć drażliwe sprawy rodziny, dopuścić do udziału w rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów. Osoby te biorą udział we wszystkich kryzysach rodzinnych, doradzają zmiany postępowania, zachęcają do aktywnego udziału w zmianach, do samowychowania i samokształcenia. Udzielana pomoc wychodzi poza ramy pomocy doraźnej, ponieważ rozszerza się zakres dokonywanych interwencji, włącza rodzinę w rozwiązywanie danego konfliktu i ułatwia jej samodzielne dawanie sobie rady W sytuacjach trudnych.