Przygotowanie środowiska

Problematyka pracy pielęgniarki » Przygotowanie środowiska

Przygotowanie środowiska to często zmiana przyjętych opinii, uprzedzeń, niechętnego stosunku osób zdrowych do kaleki, obaw, że stanie się ciężarem, że trzeba się nim opiekować itp. Zadania pielęgniarki społecznej nie są łatwe, a formy działania muszą być dostosowane do indywidualnego przypadku i czynników warunkujących zachowanie się osób w środowisku. I w tym wypadku oddziaływanie będzie skierowane na psychikę osób z otoczenia. W działaniu psychicznym należy stosować umiar, pamiętając, że działanie bodźcami średniego natężenia, ale ciągłe, daje najlepsze rezultaty.

Z przyjętego modelu teoretycznego i definicji pielęgniarstwa wynikają dalsze konsekwencje, mianowicie określenie opieki pielęgniarskiej. Opieką pielęgniarską nazywamy optymalny dobór środków działania zabezpieczający organizm przed zaburzeniami mechanizmów regulacji oraz pozwalający na reedukację mechanizmów zaburzonych. Optymalny dobór środków działania należy rozumieć w ten sposób, że są to nie jakiekolwiek środki, ale najlepsze w danej sytuacji. Jeśli nie chcemy dopuścić do odleżyn, musimy zastosować najbardziej korzystne dla organizmu środki, dobrane racjonalnie do danej sytuacji. W pielęgniarstwie z zestawu środków należy wybrać te, które w danej sytuacji pozwalają osiągnąć najlepsze rezultaty, pozwalają działać najbardziej skutecznie, czyli najszybciej przywracają poprawne funkcjonowanie zaburzonych mechanizmów.