Redukcja liczebności rodziny

Problematyka pracy pielęgniarki » Redukcja liczebności rodziny

Redukcja liczebności rodziny nie zawsze jest zjawiskiem społecznie pożądanym. Liczniejsza rodzina stwarza, pod niektórymi względami, znacznie korzystniejsze warunki, szczególnie dla wychowania potomstwa. Jednak z liczną rodzin^ wiążą się również pewne kłopoty. Taka rodzina musi nie zapewnione wystarczające warunki materialne, odpowiednie] wielkości mieszkanie i inne ułatwienia. Atmosferę rodzin zapewnia wzajemne zrozumienie, poszanowanie, przestrzega nie zasad moralnego postępowania. Ze względu na 9ł ^ . cele istnienia rodziny, jakimi jest wychowanie dzieci, dbało o zachowanie ich zdrowia i dobre samopoczucie, rodzice P° winni posiąść minimalne chociaż umiejętności wychowawczy