Roczniki statystyczne

Problematyka pracy pielęgniarki » Roczniki statystyczne

Również cennych danych dostarczają roczniki statystyczne opracowywane każdego roku przez GUS. Z nich dowiadujemy się o liczebności zatrudnienia W różnych działach gospodarki narodowej, o rozmieszczeniu ludności, jej dochodach, o liczebności ludzi w poszczególnych latach, o przekroju ludności wg płci i wieku na wsi i w mieście, o zdobywanym przez ludzi kierunku wykształcenia i liczebności osób mających wykształcenie podstawowe, średnie lub wyższe.