RODZAJE ŚRODOWISK, W KTÓRYCH ŻYJE I ROZWIJA SIĘ CZŁOWIEK

Problematyka pracy pielęgniarki » RODZAJE ŚRODOWISK, W KTÓRYCH ŻYJE I ROZWIJA SIĘ CZŁOWIEK

Egzystencja człowieka, podobnie jak i innych gatunków zwierząt i roślin, jest uzależniona od warunków panujących w otoczeniu. Jeśli organizm znajduje w nim wszystko, co jest mu potrzebne do życia, rozwija się dobrze, jeśli pewnych składników brak - rozwój jest hamowany, a przy skrajnie nie sprzyjających warunkach organizm ginie. Otaczającą nas rzeczywistość określamy mianem środowiska. Środowisko rozumiemy jako zespół warunków geograficznych, biologicznych i społecznych oddziaływających na ludzi za pomocą różnorodnych podniet (bodźców) w sposób samorzutny bądź specjalnie organizowany i wywołujących w nich określone reakcje somatyczne lub psychiczne. Do podniet działających samorzutnie zaliczamy np. odgłosy ptaków, szum wiatru, szmer płynącej wody, odgłos padającego deszczu, promienie świetlne, ciepło lub zimno. Człowiek wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie może bronić się przed niepożądanym oddziaływaniem różnych bodźców. Przykładami takiego zabezpieczania się mogą być urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, konstruowanie kombinezonów dla nurków, kosmonautów, budowanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, organizowanie systemu usuwania śmieci itp.