Rozpoznanie rejonu

Problematyka pracy pielęgniarki » Rozpoznanie rejonu

Rozpoznanie rejonu obejmuje zdobycie danych o następujących sprawach: a. Charakter danego rejonu (rolniczy, przemysłowy, portowy, górniczy), istniejące na tym terenie zakłady przemysłowe, ich rodzaj, występujące czynniki szkodliwe. Rozmieszczenie zakładów w stosunku do osiedli mieszkaniowych. b. Rodzaj zabudowy (luźne, zwarte), rozmieszczenie zieleni. Rodzaj budownictwa - stare, nowoczesne, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne. c. Stan higieny otoczenia budynków, sposób zabezpieczenia śmietnisk, ubikacji. d. Rozmieszczenie w dzielnicy sklepów, punktów usługowych, szczególnie pralni, łaźni, punktów napraw odzieży i obuwia, zakładów fryzjerskich itd. e. Rozmieszczenie takich placówek, jak żłobki, przedszkola, szkoły, placówki kulturalne, ośrodki rekreacyjne, miejsca zabaw dla dzieci, położenie przychodni względem rejonu. f. Komunikacja. Bardziej szczegółowe rozpoznanie dotyczące poszczególnych środowisk uzyska pielęgniarka w miarę poszerzania się jej kontaktów z podopiecznymi rodzinami.