SPECYFIKA PRACY PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ W REJONIE ZAPOBIEGAWCZO-LECZNICZYM

Problematyka pracy pielęgniarki » SPECYFIKA PRACY PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ W REJONIE ZAPOBIEGAWCZO-LECZNICZYM

Wprowadzenie rejonizacji i czynnego poradnictwa jako ogólnie obowiązujących zasad w naszym lecznictwie nałożyło odpowiedzialność zarówno na lekarza, jak i pielęgniarkę pracujących w rejonie za stan zdrowia osób mieszkających na tym terenie. Mając świadomość tej odpowiedzialności i chcąc wywiązać się ze wspomnianych obowiązków, należałoby w pracy uwzględniać następujący cykl działań pielęgniarki: 1) zdobyć możliwie dokładne informacje o swoim rejonie, 2) zaplanować prace doraźne i zadaniowe, 3) realizować sukcesywnie cele wynikające z planu, 4) zarejestrować ważne fakty w dokumentacji, 5) podsumować i ocenić efekty działań.