Spostrzeganie świata przez człowieka

Problematyka pracy pielęgniarki » Spostrzeganie świata przez człowieka

Układ stosunków społecznych danej jednostki zależy w dużej mierze od niej samej. Człowiek żyje w świecie, którego nie jest w stanie ocenić ani poznać w sposób obiektywny. Świat ten nie jest zależny od tego, jak go człowiek spostrzega i jak go odbiera. Stosunki między ludźmi oparte są na uświadamianiu sobie różnych faktów w sposób osobisty i subiektywny. Osobnik ma do czynienia z takim światem, jaki sobie potrafi uświadomić, on spostrzega świat tak, jak go na to stać. Człowiek spostrzegając świat, wyrabia sobie opinie o nim, o ludziach żyjących w tym świecie i o stosunkach społecznych aktualnie występujących. Nie można nic o świecie danego człowieka powiedzieć, nie wiedząc, jak on go sobie wyobraża ani jak go spostrzega. Chcąc wpłynąć na zachowanie się jednostki czy na jej postępowanie, trzeba wiedzieć, jak ona otaczający ją świat ujmuje.