ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ

Problematyka pracy pielęgniarki » ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ

Wykonywane przez pielęgniarkę środowiskową zadania wymagają stosowania odpowiednich środków, aby efekty były wyraźne. W tym celu pielęgniarka winna przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji, żeby nie stosować środków oddziaływania mechanicznie. Środki działania będą wyznaczane przez specyfikę sytuacji, jedne mogą być skuteczne w jednej sytuacji, ale nieskuteczne w innej. Środki dostępne pielęgniarce można podzielić na dwie grupy: a) środki rzeczowe, b) środki osobowe. Podział jest ogólny i nie różnicuje środków w zależności od sytuacji, wyodrębnia tylko ich rodzaje.