Środowisko grupy zawodowej

Problematyka pracy pielęgniarki » Środowisko grupy zawodowej

W tym środowisku znajdują się osoby, które łączy wspólna praca, sprawy zawodowe, podobne doświadczenia, zbliżone cele, te same zasady natury moralnej i etycznej. Przedstawiciele danego zawodu zwykle bronią swych praw i osiągniętych zdobyczy socjalnych, solidarnie mogą wywierać nacisk na pracodawcę o przyznanie czy to wyższych uposażeń, czy też innych uprawnień. Ponieważ człowiek Vs życia spędza w pracy, więzy łączące go z grupą zawodową są znaczące dla kształtowania jego przekonań, postaw wobec pracy, otoczenia i życia itd. Uczestnicząc: w życiu grupy przejmuje się niejednokrotnie podobne sposoby reakcji. W niektórych przypadkach grupa może narzucać określone formy zachowań wbrew tym, które jednostka chciałaby manifestować. Pod wpływem takich nacisków ludzie zmuszani są nawet do popełniania pewnych nieuczciwości, drobnych kradzieży czy czasem poważniejszych przestępstw.