Stosowane przez pielęgniarkę środki oddziaływania na podopiecznych

Problematyka pracy pielęgniarki » Stosowane przez pielęgniarkę środki oddziaływania na podopiecznych

Stosowane przez pielęgniarkę środki oddziaływania na podopiecznych mają osiągnąć określone zmiany w dotychczasowych układach stosunków między ludźmi. Pielęgniarka w środowisku spotyka się z różnymi rodzajami interakcji zachodzących między ludźmi lub między człowiekiem a instytucją. Układy interakcji mogą wyrażać się w aktach społecznych, jak: pomoc drugiemu człowiekowi, odnoszenie się do niego serdecznie i życzliwie, oraz w aktach aspołecznych - wrogości, niechęci, zawiści do drugiego człowieka. Tego rodzaju stosunki międzyludzkie mogą przebiegać na różnych poziomach i w różnych grupach, a więc w rodzinie, grupie zawodowej, koleżeńskiej. Mogą też przejawiać się w czynnościach takich, jak zabawa, rozrywka, sport, albo też pijatyki.