Świadomość człowieka

Problematyka pracy pielęgniarki » Świadomość człowieka

Świadomość człowieka jest jednym z ważnych wyznaczników postępowania. Należy się spodziewać, że rola jego będzie wzrastać ze względu na podnoszenie się poziomu wykształcenia naszego społeczeństwa oraz ze względu na wyraźną tendencję u młodzieży do zdobywania wiedzy, do kształcenia, studiowania. Dokonywane zmiany w treściach programowych przedmiotów nauczania mają m. in. ten cel, aby włączyć do wielu przedmiotów takie treści, które są niezbędne dla człowieka w życiu codziennym, pozaszkolnym, a dotyczące środowiska, jego ochrony, znaczenia i rodzaju higienicznych zachowań itd. Wprowadzony został nawet przedmiot „Przygotowanie do życia rodzinnego", uwzględniający szeroki zakres wiadomości oraz opanowanie praktycznych działań przydatnych do poprawnego funkcjonowania rodziny.