Sytuacja decyzyjna w rozwiązywaniu zadania

Problematyka pracy pielęgniarki » Sytuacja decyzyjna w rozwiązywaniu zadania

Sytuacja decyzyjna w rozwiązywaniu zadania polega na szukaniu najlepszego modelu, a nie pierwszego lepszego. Trzeba z różnych sposobów wybrać najbardziej skuteczny i możliwie operatywny. W sytuacji zadaniowej występuje wiele elementów, które muszą ze sobą współdziałać. Będą do nich należały: wiedza, doświadczenie, samodzielne myślenie, logiczne wyprowadzanie wniosków, zdolność podejmowania decyzji i możliwość decydowania. Sytuacje środowiskowe stawiają pielęgniarkę przed różnorodnymi zadaniami nie tylko typu pielęgnacyjno-opiekuńczymi, ale społecznymi i psychologicznymi. Jeśli pielęgniarka ma właściwie pełnić swoją rolę, a nie formalnie, jeśli ma być pielęgniarką, a nie urzędnikiem służby zdrowia, jeśli ma działać z pożytkiem dla podopiecznych, to nie może być we wszystkim sterowana. Ten, kto chciałby ograniczyć jej działalność tylko do wykonywania poleceń, nie jest w stanie przewidzieć złożonych sytuacji zadaniowych w podległym terenie i sprowadzić jej działalności do urzędowania.