Szerzenie oświaty zdrowotnej

Problematyka pracy pielęgniarki » Szerzenie oświaty zdrowotnej

W szerzeniu oświaty zdrowotnej poza odpowiednio dobraną metodą przekazywania wiadomości na skuteczność uczenia sią duży wpływ mają również cechy indywidualne odbiorcy, do których należą: a) możliwości intelektualne, b) wykształcenie, c) wiek, d) motywacja do uczenia się, e) status społeczny.