Układy stosunków społecznych

Problematyka pracy pielęgniarki » Układy stosunków społecznych

Układy stosunków społecznych różnicują się w zależności od wieku, płci i potrzeb danej grupy osób, od pochodzenia i poziomu wykształcenia. Ludzie młodzi wykazują zwykle większą aktywność w nawiązywaniu kontaktów niż ludzie starsi. Wynika to z ich sytuacji życiowej, z ich dążeń do osiągnięcia określonej pozycji w grupie, chęci znalezienia sobie partnera czy partnerki w celu założenia rodziny.