Umieszczenie dzieci w żłobku

Problematyka pracy pielęgniarki » Umieszczenie dzieci w żłobku

Umieszczenie dzieci w żłobku bądź przedszkolu nie jest łatwe ze względu na niewystarczającą liczbę miejsc. Przede wszystkim ojciec powinien dowiedzieć się, czy jego zakład pracy nie organizuje którejś z wymienionych form opieki, i tam zwrócić się o pomoc. Jako pracownik korzysta z prawa pierwszeństwa. Jeśli żłobka zakładowego nie ma, trzeba próbować znaleźć miejsce w żłobku dzielnicowym. Pielęgniarka powinna poinformować ojca o możliwości uzyskania przez niego zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, aby w tym czasie zdołał załatwić wszelkie formalności, a ze swej strony próbować nawiązać kontakt z kierownictwem placówki, prosząc o przyjęcie dzieci.