Ustalenie miejsca i czasu obserwacji

Problematyka pracy pielęgniarki » Ustalenie miejsca i czasu obserwacji

Dalsza sprawa to ustalenie miejsca i czasu obserwacji. Czas obserwacji odgrywa ważną rolę wówczas, gdy interesując nas zjawisko może wystąpić tylko w określonym czasie. Również miejsce obserwacji ma duże znaczenie ze względu na naturalność występującego zjawiska. Gdy chcemy obserwować zachowanie dziecka w domu, musimy go tam obserwować, a gdy chcielibyśmy wiedzieć, jak się zachowuje w grupie rówieśniczej - powinniśmy go obserwować w przedszkolu lub szkole.

Sprawą dość zasadniczą jest stworzenie takich warunków, aby otrzymać obiektywne dane o badanym zjawisku. Na ogół staramy się tak wyjaśnić cel naszej wizyty, aby zainteresowany nie wiedział, że on jest głównym obiektem. Na przykład jeśli ustaliliśmy, że chcemy poznać stosunek matki do dziecka, to przychodząc do domu, możemy wyjaśnić, iż chcemy poznać zachowanie się dziecka i jego reakcje. Zapewni się w ten sposób naturalność postępowania matki.